Ordinær generalforsamling 17/3 kl. 11.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hjørring Tennisklub lørdag den 17. marts 2018 kl. 11.00 i klubhuset på Børge Christensens Vej 10.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

For at kunne deltage i generalforsamlingen skal du tilmelde dig:

Tilmelding er nødvendig for, at undgå madspild idet der efter generalforsamlingen er frokost til de fremmødte.

Skriftlige forslag med angivelse af navn og medlemsnummer samt telefonnr. skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Formandens navn og adresse: Jesper Hesselberg, Mimersvej 8, 9800 Hjørring, email: jesper.hesselberg@hotmail.com