Ordinær generalforsamling 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hjørring Tennisklub lørdag den 21. marts 2015 kl. 11.00 i klubhuset på Børge Christensens Vej 10.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Skriftlige forslag med angivelse af navn og medlemsnummer skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Formandens navn og adresse:

Christian Jensen, Fredensvej 13, 9800 Hjørring mail: cj@egdatainform.dk