Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Hjørring Tennisklub

Indkaldelse til ordinær

Generalforsamling i Hjørring Tennisklub

Lørdag den 22. marts 2014 kl. 11.00 i klubhuset på Børge Christensensvej.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. formandens beretning

3. Evt. indkomne forslag

4. Kassereren fremlægger regnskab og budget

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af formand (Christian Jensen villig til genvalg.)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Henrik Lyngbye (ønsker ikke genvalg.), Trine Niebuhr (villig til genvalg.)

8. Valg af suppleant

9. Regnskab for Hjørring Tennisklubs Fond

10. Valg af 2 revisorer (Svend Åge Dahl modtager ikke valg)

11. Valg af revisorsuppleant

12. Eventuelt

Skriftlige forslag med angivelse af navn og medlemsnummer skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Regnskab kan se i nedenstående pdf dokument.

Formanden navn og adresse:

Christian Jensen, Fredensvej 13, 9800 Hjørring
mail: cj@egdatainform.dk

rsregnskab2013_side1.pdf

rsregnskab2013_side2.pdf